MURSTEN NATUR

BLOCKSTENSMUR

Granit med välarbetade detaljer

Det mindre av våra exklusiva block i granit, fram ochbaksida råkilad, topp och en kortsida flammad. Blocken lämpar sig för murning av lägre murar och som kantmarkering. 

Det större blockstensmuren (Porto Grå) har råkilad fram och baksida, flammad topp och en kortsida, resten av sidorna är sågade.

© Markgrossisten I Väst AB 2022

Denna webbplats använder cookies. 

Klicka för att se vår policy.

OK