L-STÖD / T-STÖD

L-STÖD 5 KN/M², NOT-FJÄDER 

Flexibel och stabil

Bygg stödmurar för terrasser och parkanläggningar, för vägar, lastplatser och lastfickor. Anpassa elementen efter användningsområde och omgivning. Våra prefabricerade L-stödmurar står lika stadigt vid höjdskillnader som på plan mark. Därför har de numera också en given plats i många andra typer av byggobjekt.

T-STÖD 5 KN/M², NOT-NOT

Bygg stödmurar för vägar, lastplatser och lastfickor. 

Anpassa elementen efter användningsområde och omgivning. Våra prefabricerade T-stödmurar står lika stadigt vid höjdskillnader som på plan mark. Därför har de också en given plats i många andra typer av byggobjekt.

© Markgrossisten I Väst AB 2022

Denna webbplats använder cookies. 

Klicka för att se vår policy.

OK