KANTSTÖD

TRÄDGÅRDSKANTSTÖD

Liten och smidig kant

Vårt trädgårdskantstöd är anpassat för avgränsning av gräs- och planteringsytor i trädgårdsmiljö som inte utsätts för större belastningar.

PARKKANTSTÖD

Stabil kantsten för många tillfällen

Parkkantstödet används främst i parker och innergårdar där trafiktrycket är mindre än i gatumiljö.

HÅLLPLATSKANTSTÖD

Säkerställer rätt nivå på insteg

Hållplatskantstödet är framtaget för den handikappanpassade kollektivtrafiken. Kantstödet sätts på ett sådant sätt att ovansidan kommer i rätt nivå med insteget i bussen. Den släta sidoytan reducerar däckslitaget när bussens hjul ligger an. Överytan är lätt räfflad för att minska halkrisken vid påstigning.

G-STÖD TYP A

Välj G-stöd efter trafikbelastning

G-stödet är ett pålitligt och beprövat kantstöd för skiljeremsor och refuger. Stödet kan limmas och/eller spikas. Lämpligt för såväl markstensbeläggningar som asfaltytor och bidrar till att öka uppmärksamheten hos trafikanterna.

G-STÖD TYP B

Välj G-stöd efter trafikbelastning

G-stödet är ett pålitligt och beprövat kantstöd för skiljeremsor och refuger. Stödet kan limmas och/eller spikas. Lämpligt för såväl markstensbeläggningar som asfaltytor och bidrar till att öka uppmärksamheten hos trafikanterna.

G-STÖD TYP C

Välj G-stöd efter trafikbelastning

G-stödet är ett pålitligt och beprövat kantstöd för skiljeremsor och refuger. Stödet kan limmas och/eller spikas. Lämpligt för såväl markstensbeläggningar som asfaltytor och bidrar till att öka uppmärksamheten hos trafikanterna.

G-STÖD TYP D

Välj G-stöd efter trafikbelastning

G-stödet är ett pålitligt och beprövat kantstöd för skiljeremsor och refuger. Stödet kan limmas och/eller spikas. Lämpligt för såväl markstensbeläggningar som asfaltytor och bidrar till att öka uppmärksamheten hos trafikanterna.

G-stödet är ett pålitligt och beprövat kantstöd för skiljeremsor och refuger. Stödet kan limmas och/eller spikas. Lämpligt för såväl markstensbeläggningar som asfaltytor och bidrar till att öka uppmärksamheten hos trafikanterna.

G-STÖD TYP 1000

Välj G-stöd efter trafikbelastning

© Markgrossisten I Väst AB 2022

Denna webbplats använder cookies. 

Klicka för att se vår policy.

OK